Industri

Vår industripolitikk

Ringebu er en stor industrikommune i vår region og vi må oppleves som en JA-kommune. 

Ringebu har solide bedrifter som gir kommunen mange arbeidsplasser. Det er svært viktig å ta godt vare på eksisterende bedrifter, samt legge til rette for, og støtte opp om nyetableringer. 

Vår oppgave er å gjøre kommunen attraktiv for næringsliv og industri. Det er viktig for oss at vi har attraktive lokalsamfunn med muligheter til verdiskapningsvekst i årene fremover. I tett dialog med næringsaktørene vil vi samarbeide om tiltak som vil være aktuelle for utvikling av bedriftene, og skape gode kanaler for nødvendige, politiske beslutninger. 

Vi vil: 

  • Opprettholde og videreutvikle Frya flyplass. 
  • Fortsette å jobbe aktivt for mer statlige og regionale midler og bidra med kommunale midler til bredbånd for alle. 
  • Legge til rette for at eksisterende bedrifter får muligheten til videreutvikling av nye produkter og tjenester for å bli mer konkurransedyktige. 
  • At den kommunale saksbehandlingen i Ringebu kommune skal fortsatt utvikles og effektiviseres ved bruk av digitale løsninger. Dette for at brukeren, politikere og administrasjon sammen finner gode og hensiktsmessige løsninger for alle. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Industri?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker