Næring

Vår næringspolitikk

Kommunen må være en tydelig næringsaktør som bidrar til at flere bedrifter ønsker å etablere seg i vår kommune.

Ringebu Arbeiderparti sin næringsstrategi skal vektlegge en bærekraftig næringsutvikling, med mål om vekst i næringslivet og flere lokale arbeidsplasser. Virksomheter med tilknytning til kommunen vil prioriteres, og målet er minst 100 nye arbeidsplasser de neste fire årene. 

Det er størst potensiale i å skape nye arbeidsplasser i allerede eksisterende bedrifter. Derfor er det viktig å styrke og videreutvikle eksisterende virksomheter innenfor handel, landbruk, reiseliv, kultur, kulturarv, bygg og anlegg, entreprenørvirksomhet, håndverks- og byggenæringen, industri og andre tjenester. 

Vi skal legge til rette for flere nyetableringer.

Vi vil: 

  • Prioritere næringsutvikling, også sammen med private aktører.

  • Sørge for god infrastruktur som stimulerer til verdiskapning og bosetting i distriktene. 

  • Regulere mer areal til industri og tyngre handel- og servicevirksomheter i hele kommunen. 

  • Videreutvikle Frya Næringspark. 

  • Bevilge mere penger til landbruksbasert næringsutvikling, til utviklingsfondet for alle andre næringer. Hovedmålet for fondene er å bidra til verdiskapning og vekst i lokal sysselsetting. 

  • Fortsette bolig- og leilighetsutviklingen med fortetting i sentrumsområdene. Både for salg og utleie. 

  • Fortsette med å stille kommunal garanti for utbyggere som vil bygge sentrumsnære leiligheter. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker