Reiseliv

Vår reiselivspolitikk

Ringebu kommune er en av de største hyttekommunene og en viktig reiseliv- og turistdestinasjon som må videreutvikles. 

Ringebu kommune er en meget stor hytte og reiselivskommune og står for en betydelig omsetning for det lokale næringsliv. Dette er en viktig næring som har et stort utviklingspotensiale som på sikt kan gi store ringvirkninger i arbeidsmarkedet. Gode aktivitetstilbud er avgjørende for bolyst og vil gjøre kommunen attraktiv. 

Vi vil:

  • Satse på en offentlig fjellpolitikk med vekst innenfor reiseliv, friluft og opplevelser. Vi ønsker en brei verdiskapning og bærekraftig turisme der sosial og miljømessig verdiskapning blir prioritert. 
  • Videreutvikle våre turistdestinasjoner som står for betydelige andeler av lokal verdiskapning. 
  • Bidra til å forme framtidas reiseliv i vår kommune og i Gudbrandsdalen som bærekraftige reisemål. 
  • Bidra til at det blir opparbeidet parkeringsplasser og tømmestasjoner for bobiler og caravan i Ringebu og Fåvang. 
  • Bidra til at kommunen fortsetter sitt engasjement innenfor reiseliv 
  • Forsette opprustningen av sentrumsområdene. 
  • Opprettholde tilskudd til skiløyper og merking av turstier i hele kommunen. 
  • At Ringebu kommune skal ha et nært og godt samarbeid med etablerte hytteforeninger for derigjennom å kunne gjennomføre en bærekraftig hyttepolitikk til det beste for innbyggerne, hytteeierne og alle brukerne av fjellene i Rigenbu. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Reiseliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker